O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Monitorovanie zamestnancov na pracovisku

AV   >   Semináre
Dátum konania:19. 08. 2022 - 19. 08. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:60,- €
Cieľová skupina:JUDr. Marcelova Macová, PhD., vám na webinári podrobne objasní, aké procesy ste povinní ako zamestnávateľ zabezpečiť pri monitorovaní zamestnancov. Dozviete sa, aká je vaša informačná povinnosť, kedy a ako získať súhlas od zamestnanca, akú dokumentáciu ste povinní vypracovať a ako následne záznamy uchovávať. Vlastné nastavenia môžete navyše konzultovať s lektorkou priamo počas webinára.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:JUDr. Marcela Macová, PhD., špecialista
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09,00 – 11,00 – prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

•Viete, čo sú to vážne dôvody spočívajúce v osobitnej povahe zamestnávateľa, aby ste mohli monitorovať zamestnancov?
Viete, aké podmienky musíte pri monitorovaní splniť z pohľadu Zákonníka práce?
Viete, aké sú dôvody a podmienky, na základe ktorých možno zamestnancov monitorovať z pohľadu GDPR?
Rozoberieme si rozsudky súdu v prospech zamestnávateľov, ako aj v neprospech zamestnávateľov.
Zákonník práce ako právny základ na spracúvanie osobných údajov?
Čo musíte urobiť, aby ste obhájili oprávnený záujem?
Aké sú možnosti pri kontrole dochádzky z pohľadu § 13 ods. 4 Zákonníka práce a čo by vám prešlo pri kontrole?
Diskusia

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA online seminár a technické podmienky zašleme včas prihláseným záujemcom.

Účastnícky poplatok obsahuje cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Pre potreby fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje.
inak po prihlásení platba v prospech účtu : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS: RRMMDD v poznámke uviesť : priezvisko a skrátený názov seminára

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: