O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

webinár: Mzdy pre pokročilých
2 dňové školenie online vzdelávanie

AV   >   Semináre
Dátum konania:25. 10. 2021 - 26. 10. 2021
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:168,- €
Cieľová skupina:Školenie s Júliou Pšenkovou je určené najmä pre tých, ktorí sa potrebujú naučiť zvládať náročnejšie činnosti zo mzdovej agendy. Na školení poznáte všetky náležitosti spojené so zamestnávaním štatutárov, špecifiká jednotlivých dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ako aj podmienky a pravidlá pre poskytovanie peňažných a nepeňažných benefitov (napr. 13. a 14. platy, príspevky na rekreáciu, používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely a pod.) Po absolvovaní kurzu budete navyše schopný vypočítať a vykonávať nielen exekučné zrážky, ale aj cestovné náhrady v roku 2021.
Registrácia:online, mailom, telefonicky, osobne
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:Júlia Pšenková, Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Štatutár
◦definícia štatutárov
◦zmluva o výkone pozície
◦pracovná zmluva
◦sociálne poistenie – pravidelný, nepravidelný príjem
◦výška odvodov, výkazy, splatnosť poistného
◦kombinácia mandátnej zmluvy a pracovnej zmluvy
◦zdravotné poistenie
◦daň z príjmov zo závislej činnosti
◦ročné zúčtovanie dane
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
◦definícia dohody
◦typy dohôd
◦uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
◦práva a povinnosti vyplývajúce zo Zákonníka práce
◦evidencia dochádzky dohodárov
◦zdravotné poistenie – registrácie, odvody, splatnosť, výkazy
◦sociálne poistenie – registrácie, odvody, splatnosť, výkazy
Benefity
◦definícia benefitov
◦typy benefitov
◦benefity z nákladov
◦používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely
◦poskytnutie mobilného telefónu, notebooku
◦pracovný odev
◦stravovanie, pitný režim
◦vzdelávanie zamestnancov
◦dodatková dovolenka, dni voľna
◦13. a 14. plat
◦príspevok na rekreáciu
Zrážky zo mzdy
◦zrážky zo mzdy v zmysle Zákonníka práce
◦exekúcie
◦práva a povinnosti pri exekúcii
◦určenie čistej mzdy povinného
◦nepostihnuteľné časti mzdy
◦výpočet exekúcie
◦poradie zrážok
◦prednostné, neprednostné zrážky
◦zrážky podľa Občianskeho súdneho poriadku
◦daňové exekúcie
◦zrážky v zmysle Občianskeho zákonníka
Cestovné náhrady
◦definícia pracovnej cesty
◦oprávnené osoby
◦tuzemské pracovné cesty – nároky, plnenia
◦zahraničné pracovné cesty – nároky, plnenia
◦použitie súkromného motorového vozidla
◦príkaz na pracovnú cestu, vyúčtovanie pracovnej cesty

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: