O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Nakladanie s verejnými prostriedkami subjektmi mimo verejnej správy (grant, dotácia, transfer a pod.)

AV   >   Semináre
Dátum konania:27. 06. 2022 - 27. 06. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:60,- €
Cieľová skupina:Webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, je určený najmä občianskym združeniam, právnickým osobám, neziskovým organizáciám a iným spoločnostiam, ktoré nakladajú s verejnými prostriedkami, ako je napr. grant, dotácia, transfer a pod. Priblíži vám vaše povinnosti pri využívaní verejných prostriedkov, spôsob ich kontroly v roku 2022, ako aj najčastejšie zistené chyby pri kontrolách.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:webinár v čase 9 -11 hod
Popis:PROGRAM

Objasnenie verejných prostriedkov
Ako zistíte, či ste subjektom verejnej správy?
Disponovanie s verejnými prostriedkami
Odporúčania pre prax
Verejné prostriedky a porušenie finančnej disciplíny právnickými osobami
Interné smernice subjektov pre účely nakladania s verejnými prostriedkami
Diskusia s lektorom a zhrnutie
Záver

Na základe modelových príkladov je účastníkom webinára prezentovaný spôsob nakladania s verejnými prostriedkami pri dodržaní zmlúv o poskytovaní prostriedkov či rozhodnutí o poskytnutí dotácie a podobne. Tiež sa pozrieme na spôsob, ako správne vyúčtovať dotáciu od obce alebo mesta, či vyššieho územného celku.

Bonus pre účastníkov:

Účastníkom je ponúknutá možnosť zasielania svojich otázok a interných smerníc z praxe právnických osôb mimo verejnej správy pred konaním webinára.

Cieľová skupina:

zamestnanci (ekonómovia, rozpočtári a pod.) a štatutári občianskych združení, neziskových organizácií, obchodných spoločností, samostatne hospodáriaci roľníci a iné právnické osoby mimo verejnej správy

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: