O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Náležitosti účtovných dokladov v roku 2022

AV   >   Semináre
Dátum konania:05. 09. 2022 - 05. 09. 2022
Miesto konania:online vzdelávanie
Cena:60,- €
Cieľová skupina:Webinár obsahuje sériu praktických príkladov z aplikačnej praxe verejnej správy, ktoré vám pomôžu pochopiť problematiku účtovných dokladov. Podelí sa o ne s vami PhDr. Jozef Sýkora, MBA, ktorý sám pôsobí ako kontrolór. Na základe svojej dlhoročnej praxe vám zodpovie najčastejšie otázky a priblíži tiež ďalšiu aktuálne horúcu tému, akou je finančná kontrola od 1. 3. 2022.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platcom DPH, ceny sú konečné
Lektor:PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09:00 - 11:00 prednáška
Popis:PROGRAM

1. Náležitosti účtovných dokladov
2. Forma účtovných dokladov
3. Podstatné náležitosti v praxi
4. Kontrolné zistenia z vykonaných kontrol
5. Priestor na otázky a odpovede
6. Záver

Legislatívna úprava: zákon č. 431/2002 Z. z., zákon č. 357/2015 Z. z. a príslušné osobitné predpisy a metodické usmernenia MF SR v platnom znení

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: