O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Nová vyhláška 224/2022 Z. z. pre stredné školy účinná k 1. 7. 2022

AV   >   Semináre
Dátum konania:26. 08. 2022 - 26. 08. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:60,- €
Cieľová skupina:Počnúc 1. júlom 2022 nadobudla účinnosť vyhláška 224/2022 Z. z. o strednej škole. Čo sa pre stredné školy mení vo vyučovaní, pri maturitách, v organizácii výletov a kurzov, v oslobodení žiaka od vzdelávania, v študijných odboroch či učebných odboroch, ako aj v ďalších oblastiach, vám priblíži PhDr. Marek Havrila.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:PhDr. Marek Havrila, PhD. odborný radca na oddelení odborných a metodických činností odboru školstva Okresného úradu Prešov
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

1. Spojenie dvoch vyhlášok (o strednej škole a o ukončovaní štúdia na strednej škole) do jednej novej vyhlášky
2. Organizácia školského vyučovania v strednej škole
3. Kedy možno oslobodiť žiaka od vzdelávania vo vyučovacom predmete alebo jeho časti?
4. Organizovanie kurzov (na ochranu zdravia a života, pohybových aktivít v prírode), výletov, exkurzií a pod.
5. V ktorých študijných odboroch a učebných odboroch sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania?
6. Maturitná skúška (externá časť a písomná forma internej časti)
7. Skladba predmetov maturitnej skúšky, jej organizácia a hodnotenie
8. Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vo vzťahu k maturite
9. Záverečné a absolventské skúšky
10. Maturitné a skúšobné komisie
11. Poskytovanie štipendií

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA online seminár a technické podmienky zašleme včas prihláseným záujemcom.

Účastnícky poplatok obsahuje cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Pre potreby fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje.
inak po prihlásení platba v prospech účtu : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS: RRMMDD v poznámke uviesť : priezvisko a skrátený názov seminára

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: