O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Nová vyhláška č. 223/2022 Z. z. pre základné školy účinná k 1. 7. 2022

AV   >   Semináre
Dátum konania:24. 08. 2022 - 24. 08. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:60,- €
Cieľová skupina:Počnúc 1. júlom 2022 nadobudla účinnosť vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej škole. Čo sa pre základné školy mení v organizácii vyučovania, pri dozore, v školských dokumentoch, v hodnotení žiakov, v inkluzívnom vzdelávaní, v externom testovaní a v ďalších oblastiach, vám priblíži PhDr. Marek Havrila.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:PhDr. Marek Havrila, PhD. odborný radca na oddelení odborných a metodických činností odboru školstva Okresného úradu Prešov
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

1. Zmeny v organizácii základnej školy a školského vyučovania
2. Kto môže po novom vykonávať dozor v škole?
3. Ako implementovať znenie novej vyhlášky do školských dokumentov?
4. Zmeny vo vyhláške vo vzťahu k inkluzívnemu vzdelávaniu a vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)
5. Ako si má riaditeľ školy zorganizovať poradné orgány?
6. Úpravy v externom testovaní (T-9)
7. Získanie nižšieho stredného vzdelania
8. Hodnotenie správania žiakov so ŠVVP
9. Diskusia

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA online seminár a technické podmienky zašleme včas prihláseným záujemcom.

Účastnícky poplatok obsahuje cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Pre potreby fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje.
inak po prihlásení platba v prospech účtu : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS: RRMMDD v poznámke uviesť : priezvisko a skrátený názov seminára

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: