O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár : Nové jednotné pravidlá VO pre eurofondy

AV   >   Semináre
Dátum konania:07. 12. 2021 - 07. 12. 2021
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Verejné obstarávanie dostane konečne jednotné pravidlá. Od 15. júna 2021 vstúpila do platnosti Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, ktorú vydalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Príručka predstavuje metodiku pre realizáciu verejného obstarávania v rámci projektov financovaných z eurofondov (EŠIF). Je primárne určená žiadateľom o granty a dotácie a prijímateľom, t.j. subjektom, ktoré majú s poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP.

Príručka zakotvuje jednotné pravidlá pre postupy verejných obstarávaní na eurofondové zákazky. Okrem obsahu a priebehu verejného obstarávania určuje aj jednotné pravidlá pre posudzovanie možného kartelového konania v eurofondových verejných obstarávaniach. Mestá a obce, podnikatelia, ale aj ďalšie subjekty, ktoré sa môžu uchádzať o eurofondy, by mali byť s novými pravidlami oboznámení.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:JUDr. Juraj Tkáč PhD., je Predsedom Únie profesionálov verejného obstarávania
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,30 – prestávka
11,30 – 14,30 – prednáška + diskusia
Popis:PROGRAM

Nové pravidlá pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
Možnosť/povinnosť ex ante kontroly, kontrola dodatkov, kontrola zákaziek cez EKS, zákaziek s nízkou hodnotou
Kontrola objednávok z rámcových zmlúv, lehoty na výkon kontrol
Konflikt záujmov
Kontrola súťažných podkladov, podmienok účasti, kritérií na vyhodnotenie ponúk
Kontrola priebehu verejného obstarávania a kontrola kartelového konania

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam zo školenia online na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa:
 

Ďalšie termíny

Miesto konania kurzuTermín
Zvolen10. 11. 2021