O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Nové povinnosti hlavného kontrolóra mesta a obce v roku 2022

AV   >   Semináre
Dátum konania:08. 07. 2022 - 08. 07. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:60,- €
Cieľová skupina:Ste hlavným kontrolórom miest alebo obcí? Webinár s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, vás prevedie samotným výkonom a povinnosťami, ktoré boli upravené novelou v roku 2022. Je určený pre nových aj dlhoročných kontrolórov, ktorí spoznajú svoje kompetencie i to, ako vykonať kontrolu na základe požiadania starostom, zastupiteľstvom, poslancami či občanmi a pod. Ako bonus získate spracované zásady kontrolnej činnosti a vzorové smernice. Počas celého webinára sa môžete pýtať a konzultovať vlastné kontrolné zistenia či nezrovnalosti.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Lektor bližšie rozoberá:

- pravidlá kontrolnej činnosti,
- oprávnenia výkonu kontroly,
- správnosť krokov hlavného kontrolóra pri výkone kontroly,
- výkon finančnej kontroly – aj po novele zákona od marca 2022, resp. mája 2022,
- dokumentácie a evidencie hlavného kontrolóra,
- protispoločenskú činnosť v podmienkach samosprávy a
- práva hlavného kontrolóra vo vzťahu k starostovi či poslancom.

Obsah:

1. Pravidlá výkonu kontrolnej činnosti
2. Hlavný kontrolór v roku 2022
3. Zákonné oprávnenia a povinnosti – na čo nezabudnúť
4. Konzultácie
5. Otázky a odpovede
6. Diskusia a záver

Webinár vychádza z praktického pôsobenia lektora v pozícii kontrolóra a hlavného kontrolóra za posledných desať rokov, s ohľadom na právny stav a internú dokumentáciu v roku 2022. Prevedie vás častými kontrolnými zisteniami z praxe hlavného kontrolóra, z výkonov kontrol Najvyššieho kontrolného úradu SR a tiež pravidlami spracovania stanovísk.

Cieľová skupina:

hlavní kontrolóri, miestni kontrolóri, zamestnanci útvarov hlavného kontrolóra, interní kontrolóri a tiež štatutári v oblasti samosprávy

Pre účastníkov je pripravená vzorová smernica:

- pravidlá kontrolnej činnosti,
- smernica o protispoločenskej činnosti.

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: