O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Novinky v mzdovej učtárni od 1. 1. 2023

AV   >   Semináre
Dátum konania:02. 12. 2022 - 02. 12. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Ani rok 2023 sa neobíde bez zmien v mzdovej učtárni. Všetko, čo potrebujete ako mzdová účtovníka či účtovník vedieť o novinkách v mzdových parametroch, dohodách, dôchodkoch, daniach, odvodoch, stravovaní, štátnych príspevkoch, príspevkoch zamestnávateľa na zamestnanca a v ďalších dôležitých oblastiach, vás pozývame vypočuť si na webinár s RNDr. Janou Motyčkovou. Vaše otázky sú vítané, radi vám ich zodpovieme.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:RNDr. Jana Motyčková Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami.
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09:00 - 15:00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

(program bude doplnený podľa prijatej legislatívy)

Mzdové parametre v r. 2023
Minimálna mzda, sadzby príplatkov
Daňové parametre
SP, ZP a iné parametre
Dohody na sezónne práce
Typy činností na dohody na sezónne práce
Podmienky výkonu práce z hľadiska Zákonníka práce
Zdanenie, zdravotné poistenie
Sociálne poistenie – prihlasovanie, odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci, príklady
ELDP, započítanie pre dávky zo SP
Nová odvodová odpočítateľná položka (OOP) pre DoBPŠ a dohody dôchodcov
Nahradenie výnimky z platenia poistného odvodovou odpočítateľnou položkou
Uplatňovanie u zamestnávateľa, dohody prechádzajúce z roku 2022 do roku 2023
Termíny
Zmeny v oznamovacích povinnostiach v SP, prechod 2022/2023
Vykazovanie dohôd s OOP do SP
ELDP, posudzovanie OOP pre dôchodky
Ďalšie zmeny v sociálnom poistení
Zmeny v dohodách s nepravidelným príjmom
Zmeny vo vylúčenej povinnosti platiť poistné
Nové údaje vo výkaze pre SP – zhromažďovanie analytických údajov
Ďalšie zmeny
Zmeny v Zákonníku práce
Elektronická forma stravovacích poukážok
Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie, oslobodenie od dane
Ďalšie zmeny
Daňový bonus na dieťa v RZD za rok 2022 a od 1. 1. 2023
Daňový bonus za rok 2022 v RZD a DP
Nové sadzby a podmienky v r. 2023
Ďalšie zmeny v dani z príjmov (závislá činnosť)
Zmeny v zdravotnom poistení (pripravované)
Zmeny v nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
Ísť do dôchodku v roku 2022 alebo 2023?
Diskusia

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: