O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Oznamovanie protispoločenskej činnosti – zostavenie smernice a povinnosti

AV   >   Semináre
Dátum konania:17. 08. 2022 - 17. 08. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:60,- €
Cieľová skupina:S oznamovaním protispoločenskej činnosti a možnými variantmi, ako v praxi postupovať podľa aktuálneho zákona č. 54/2019 Z. z., vás oboznámi PhDr. Jozef Sýkora, MBA (kontrolór v územnej samospráve). Detailne vás prevedie pravidlami, ktoré sa viažu pre organizácie verejnej správy (aj mimo nej) – a to v súvislosti so zostavením smerníc, povinnosťami zodpovedných osôb či so spracovaním evidencie a vybavením oznámení. Veľkým benefitom pre účastníkov tohto webinára je vzorová smernica, vzorová evidencia pri prijímaní oznámení o protispoločenskej činnosti, ako aj priestor vyhradený na otázky.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:Popis
Webinár sa venuje otázkam z kontrolnej praxe hlavného kontrolóra v štátnych a samosprávnych organizáciách a tiež z pohľadu metodiky Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Účastníci sa dozvedia aj o správnom prijatí a zaevidovaní oznámenia a rovnako aj o postupe súčinnosti s iným orgánom verejnej správy.

Cieľová skupina: všetky organizácie verejnej správy, samosprávy obcí, miest a VÚC, školy, kapitoly štátneho rozpočtu, organizácie a zamestnávatelia mimo verejnej správy s počtom zamestnancom nad 50 vrátane, kontrolné orgány, štatutári a ich zástupcovia

Dozviete sa:

1. Môže byť zodpovednou osobou aj fyzická osoba vykonávajúca prácu mimo pracovného pomeru?
2. Ako postupovať v samospráve obcí, ak hlavný kontrolór nie je vymenovaný, resp. je uvoľnená funkcia hlavného kontrolóra (pričom má byť HK v pozícii zodpovednej osoby)?
3. Ako postupovať, ak hlavný kontrolór obce je na dlhodobej PN, resp. čerpá rodičovskú dovolenku?
4. Môže byť zodpovedná osoba na úrovni zriadenej organizácie štátnej správy interne v pozícii zriaďovateľskej pôsobnosti druhá zodpovedná osoba?
5. Môže si zriadená rozpočtová alebo príspevková interne spracovať smernicu podľa podmienok zákona č. 54/2019 Z. z., ak zriaďovateľ má vlastnú smernicu?
6. Musí začať viesť zodpovedná osoba evidenciu aj v čase, ak nemá prijaté oznámenie?
7. Zákon toho času nepozná pojem anonymné oznámenie, môže prísť aj takýto podnet ako oznámenie a treba sa mu náležite venovať? Je potrebné žiadať o uvedenia mena, priezviska, resp. iných údajov?

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

Program
1. Objasnenie základných postupov
2. Zodpovedná osoba a jej povinnosti
3. Správne evidovanie oznámenia
4. Vybavenie oznámenia (prešetrenie, súčinnosť a odpovedanie oznamovateľovi)
5. Príklady z vlastnej praxe lektora
6. Interná smernica – bonus
7. Záver a diskusia

Legislatívna úprava: zákon č. 54/2019 Z. z., zákon č. 9/2010 Z. z., zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: