O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Povinnosti hlavného kontrolóra mesta a obce na prelome rokov 2022/2023

AV   >   Semináre
Dátum konania:01. 12. 2022 - 01. 12. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:60,- €
Cieľová skupina:Ste hlavným kontrolórom mesta alebo obce? Záver roka sa blíži a s ním aj rad povinností, ktoré musíte vykonať. Aké zmeny zaviedla novela zákona o finančnej kontrole a ako vykonať kontrolnú činnosť na prelome rokov 2022/2023, vám krok po kroku objasní finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA. Ako účastník získate detailný prehľad o povinnostiach kontrolóra, súvisiacej dokumentácii či povinnej evidencii. Najdôležitejšie postupy dozaista pochopíte na sérii vzorových príkladov, ktoré má pre vás lektor prichystané. Vaše otázky sú vítané, môžete sa pýtať a konzultovať vlastné kontrolné zistenia či nezrovnalosti a tiež výstupy z kontrol.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:Popis

Webinár pre vás PhDr. Jozef Sýkora, MBA, zostavil na základe skúseností z vlastného praktického pôsobenia na pozícii kontrolóra a hlavného kontrolóra za posledných desať rokov. Reaguje na najčastejšie otázky subjektov v praxi, ktorých odpovede sú zahrnuté v prednáške. Na webinári si vypočujete tiež informácie k zákonu o kontrole v štátnej správe. Dozviete sa, či sa vzťahuje alebo nevzťahuje na kontrolnú právomoc kontrolóra.

Detailne rozoberieme:

· Pravidlá kontrolnej činnosti
· Oprávnenia výkonu kontroly
· Správnosť krokov hlavného kontrolóra pri výkone kontroly
· Výkon finančnej kontroly – aj po novele zákona od marca, resp. mája 2022
· Dokumentácie a evidencie hlavného kontrolóra
· Protispoločenskú činnosť v podmienkach samosprávy
· Práva hlavného kontrolóra vo vzťahu k starostovi či poslancom

Tiež sa bližšie budeme venovať oblasti, čo všetko môže a čo nemôže vykonať hlavný kontrolór a ako vykonať kontrolu na základe požiadania starostom, zastupiteľstvom alebo poslancami, občanmi a podobne.

Lektor tiež rozoberie časté kontrolné zistenia z praxe hlavného kontrolóra z výkonov kontrol Najvyššieho kontrolného úradu SR a tiež pravidlá spracovania stanovísk.

Cieľová skupina: Začínajúci aj pokročilí hlavní kontrolóri, miestni kontrolóri, zamestnanci útvarov hlavného kontrolóra, interní kontrolóri a tiež štatutári, noví starostovia, poslanci, vnútorné kontrolné mechanizmy

PROGRAM
1. Pravidlá výkonu kontrolnej činnosti
2. Hlavný kontrolór v roku 2022
3. Zákonné oprávnenia a povinnosti – na čo nezabudnúť
4. Konzultácie
5. Priestor na vaše otázky

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: