O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Transferové oceňovanie v praktických príkladoch

AV   >   Semináre
Dátum konania:30. 11. 2020 - 30. 11. 2020
Miesto konania:online vzdelávanie
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Webinár s Ing. Milanom Kúdelom mapuje základné pravidlá transferového oceňovania, na ktoré nahliadneme z praktickej stránky problematiky. O tom, že sa táto problematika neustále vyvíja, svedčí ďalšia novinka, ktorá začiatkom roka 2020 rozšírila Smernicu OECD o transferovom oceňovaní o dlhoočakávanú novú Kapitolu X k problematike finančných transakcií. Po úvodnom prehľade posledných aktualizovaných zmien spoznáte základné metódy a modely transferového oceňovania, rozdelenie dokumentácie, ako aj kritériá výberu subjektu na kontrolu pri spriaznených transakciách. Bližšie si povieme tiež, aké riziká so sebou prináša refakturácia alebo kedy vzniká povinnosť predložiť kalkuláciu pri transakciách.

Čo určite ocení každý účastník, je najmä vzor rizikovej a funkčnej analýzy či konkrétne praktické príklady, pomocou ktorých si vysvetlíme, ako vypočítať:
•úrok pri pôžičkách
•cenový interval pri veľkoobchode
•cenový interval pri maloobchode
•cenový interval pri finančných službách
Registrácia:online, mailom, telefonicky, osobne
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné
Lektor:Ing. Milan Kúdela, Člen SKDP a daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

•posledné aktualizovane zmeny
•rozdelenie dokumentácie
•základné metódy a modely
•riziká refakturácie
•kritériá výberu subjektu na kontrolu pri spriaznených transakciách - dotazník
•zákaz % prirážky pri refakturácii
•povinnosť predložiť kalkuláciu pri transakciách
•vzor rizikovej a funkčnej analýzy
•praktické príklady:
◦výpočet úroku pri pôžičkách
◦výpočet cenového intervalu pri veľkoobchode
◦výpočet cenového intervalu pri maloobchode
◦výpočet cenového intervalu pri finančných službách

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
•Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
•Záznam z webinára na 30 dní

Ako prebieha online seminár a technické podmienky zašleme včas prihláseným záujemcom.

Účastnícky poplatok obsahuje cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Pre potreby fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje.
inak po prihlásení platba v prospech účtu : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS: RRMMDD v poznámke uviesť : priezvisko a skrátený názov seminára

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: