O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2020 a zmeny v účtovníctve pre rok 2021

AV   >   Semináre
Dátum konania:13. 12. 2021 - 13. 12. 2021
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE resp
BRATISLAVA Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5 (cena 96,-€)
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Získajte podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny zostaviť daňové priznanie a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2021. Na školení s Ing. Ondrejom Balážom si môžete ozrejmiť všetky závierkové účtovné prípady, inventarizáciu majetku alebo zostavenie súvahy či výkazu ziskov a strát. Okrem základných vedomostí, ktoré potrebuje poznať každý účtovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, získate aj vzorové poznámky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky. Program vychádza z najčastejšie kladených otázok za minuloročné účtovné obdobia, a preto nebudú chýbať ani riešenia konkrétnych závierkových problémov. Na uvedenom školení vás navyše pripravíme na zmeny platné k 1. 1. 2022.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné
Lektor:Ing. Ondrej Baláž Odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 14.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Účtovná uzávierka v podvojnom účtovníctve.

základné predpisy vzťahujúce sa k účtovnej uzávierke,
prípravné práce pri účtovnej uzávierke,
Inventarizácia majetku a záväzkov.

fyzická a dokladová inventúra,
posúdenie ocenenia majetku a záväzkov,
inventarizačné rozdiely z hľadiska účtovného a daňového,
Účtovné operácie účtované pri účtovnej uzávierke.

doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka,
precenenie majetku a záväzkov v cudzej mene a zaúčtovanie kurzových rozdielov,
opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie nákladov a výnosov,
posúdenie reálnosti ocenenia,
účtovanie o zákazkovej výrobe a nehnuteľnostiach obstaraných na predaj
Zostavenie daňového priznania a zaúčtovanie daňovej povinnosti.

splatná daň
odložená daň
Zostavenie účtovnej závierky – mikro, malé a veľké účtovné jednotky.

účtovná závierka obsahujúca súvahu a výkaz ziskov a strát,
poznámky,
výkaz Cash flow,
výročná správa,
ukladanie účtovnej závierky do registra v elektronickej forme
Uzavretie účtovných kníh.

Zmeny v účtovníctve v roku 2021.

Diskusia a odpovede na otázky.

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: