O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Vlastné imanie obchodnej spoločnosti od 1. 1. 2022

AV   >   Semináre
Dátum konania:08. 02. 2022 - 08. 02. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:60,- €
Cieľová skupina:Školenie s Ing. Máriou Horváthovou vás komplexne prevedie novelami Obchodného zákonníka (účinnosť od 1. 1. 2021) a ich vplyvom na vlastné imanie obchodnej spoločnosti, účtovné povinnosti a daň z príjmov. V rámci programu si predstavíme všetko dôležité, čo pre správne vedenie účtovníctva v tomto roku potrebujete vedieť. Medzi okruhmi tém si preto vypočujete detailné informácie o povinnostiach účtovania na účtoch vlastného imania, štruktúre vlastného imania, úhrade straty spoločníkom, rezervnom fonde a tiež obmedzení výplaty podielu na zisku. Účastníkom bude navyše predstavený nový právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý má vyriešiť aktuálne pripravovaný zákon o riešení hroziaceho úpadku.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:Ing. Mária Horváthová Dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
13.00 – 14.30 prednáška
14.30 – 15.00 prestávka
15.00 – 16.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Vplyv noviel Obchodného zákonníka na vlastné imanie obchodnej spoločnosti, povinnosti pre účtovníctvo a daň z príjmov
Peňažné a nepeňažné vklady do ZI, príspevky do kapitálového fondu z príspevkov
Povinnosť účtovať na účtoch vlastného imania v nadväznosti na povinnosti ustanovené Obchodným zákonníkom
Úhrada straty spoločníkom
Doplnenie rezervného fondu
Obmedzenia výplaty podielu na zisku v nadväznosti na povinnosti Obchodného zákonníka
Zmena štruktúry vlastného imania
Pripravovaný zákon o riešení hroziaceho úpadku
Diskusia

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam zo školenia online na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: