O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Základná finančná kontrola – aktuálne chyby, odporúčania a pripravovaná novela pre rok 2022

AV   >   Semináre
Dátum konania:06. 12. 2021 - 06. 12. 2021
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:60,- €
Cieľová skupina:Zamestnanci (ekonómovia, rozpočtári) kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a poisťovní, obcí, miest, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií zodpovedných za overenie finančných operácií (a to mzdári, personalisti, účtovníci, kontrolóri, štatutári, riaditelia, vedúci zamestnanci).

Lektor sa v rámci online seminára zaoberá formálnymi a vecnými náležitosťami základnej finančnej kontroly a najmä otázkami z kontrolnej praxe, a to:
1. Čo všetko musí byť overované základnou finančnou kontrolou?
2. Aké vyjadrenie treba uviesť pri výkone základnej finančnej kontroly?
3. Ako overovať rozhodnutie o poskytnutí dotácie alebo príspevku?
4. Musí obsahovať výkon základnej finančnej kontroly aj sumu?
5. Čo najviac kontroluje Najvyšší kontrolný úrad SR a ako predísť nedostatkom?
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09:00 - 13:00 – prednáška spojená s diskusiou
Popis:Online seminár s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, kontrolórom vo verejnej správe, vás bližšie oboznámi s novelou zákona pre rok 2022 a zároveň vám poskytne všetky potrebné znalosti na to, aby ste zvládli v praxi absolvovať finančnú kontrolu v roku 2021 a 2022. Školenie je určené subjektom verejnej a štátnej správy, ktorí si vypočujú odporúčania lektora do praxe aj praktické návody k príjmom, výdavkom, právnym či iným úkonom majetkovej povahy. Ako účastník sa navyše zoznámite aj so zákonnými alternatívami výkonu základnej finančnej kontroly počas práce z domu, teda elektronickou formou.

PROGRAM
Finančné operácie – kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly
Overenie a kontrola príjmov v hotovosti a bezhotovostne
Overenie a kontrole výdavkov v hotovosti a bezhotovostne
Overenie a kontrola poskytovania prostriedkov
Overenie právnych úkonov (zmlúv, rozhodnutí a výziev)
Overenie iných úkonov majetkovej povahy (pohybov majetku, škodové udalosti, odpisy, rezervy a podobne)
Náležitosti výkonu základnej finančnej kontroly
Interné smernice subjektov k finančnej kontrole do praxe
Konzultácie s účastníkmi
Záver

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: