O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Zákon o slobode informácií v praxi – povinné zverejňovanie, najčastejšie problémy a praktické riešenia

AV   >   Semináre
Dátum konania:21. 09. 2022 - 21. 09. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:60,- €
Cieľová skupina:Zorientujte sa v medziach problematického „infozákona“. Na webinári s advokátom a skúseným lektorom Vladimírom Pirošíkom vám poradíme, ako sprístupňovať na žiadosť informácie podľa odporúčanej praxe. Webinár potrvá 2 hodiny a informuje vás tiež o možnostiach ochrany citlivých dát, vďaka čomu sa vyhnete aj šikanóznym infožiadostiam či inému zneužívaniu práva na informácie. Z pozície povinných osôb si na webinári vypočujete taktiež, aké chyby boli najčastejšie zistené a v ktorých prípadoch môže dôjsť k sankcionovaniu. Na záver môžete využiť priestor na konzultáciu individuálnych otázok s lektorom.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:Mgr. Vladimír Pirošík, Advokát špecializujúci sa na informačnú legislatívu v praxi
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:Popis
Webinár je primárne určený pre zástupcov povinných osôb (t. j. verejného sektora), ale aj zástupcov súkromného sektora, ktorí využívajú pri svojej podnikateľskej činnosti prístup k verejným informáciám.

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

PROGRAM
Najčastejšie problémy povinných osôb pri sprístupňovaní informácií podľa infozákona
Šikanózne infožiadosti a zneužívanie práva na informácie – možnosti právnej ochrany
Informačný filibustering (zahlcovanie samoúčelnými infožiadosťami) a súvisiace rozhodnutia súdov
Prehľad často porušovaných informačných povinností vyplývajúcich z infozákona – riešenia a praktické návody
Možnosti využitia infozákona zo strany podnikateľského sektora
Sankcie za nedodržanie infozákona – prokuratúra, priestupkové konanie, súd
Informácia o plánovanej novele infozákona z dielne Ministerstva spravodlivosti SR
Odpovede na otázky účastníkov

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: