O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Španielsky jazyk
kurz všeobecnej španielčiny - skupinové, individuálne, firemné kurzy

Dátum konania:25. 10. 2021 - 14. 01. 2022
Počet hodín:termín otvorenia v prípade nedostatočného počtu prihlásených môžeme posunúť na neskôr , resp.otvoriť za upravených podmienok
Cena:123 € / skupinové kurzy min. počet 5 účastníkov / ; individuálne kurzy na objednávku
Cieľová skupina:Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť alebo zdokonaliť sa v cudzích jazykoch.
Registrácia:priebežne
Zľavy:5 % ISIC, ITIC, Sphere Card ; 10 % rodinný príslušník
Na objednávku:áno

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Ukončené základné vzdelanie
Vydané osvedčenia:Potvrdenie o absolvovaní
Certifikát Akadémie vzdelávania
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:2 x týždenne po 2 hodiny


Popis:Modulový kurz všeobecnej španielčiny rozvíja komunikačné zručnosti. Trojica modulov vedie k vyššiemu vedomostnému stupňu SERR (A1,A2,B1).
Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť moduly kopírujú trimestre.


V prípade a individuálnych a firemných kurzov vyučovanie podľa potrieb klienta, cena za vyučovaciu hodinu bude dohodnutá pri osobnom rozhovore
Spôsob ukončenia:Ukončenie vedomostného stupňa - záverečný test písomnou a ústnou formou
úspešný absolvent získa certifikát Akadémie vzdelávania na príslušnom stupni Spoločného európskeho referenčného rámca – A1,A2,B1.
Profil absolventa:Jazykové kompetencie absolventa zodpovedajú definícii dosiahnutého vedomostného stupňa SERR. Súvisia s počtom absolvovaných modulov, kariérnymi ambíciami a potrebami, ako aj s osobnou motiváciou a schopnosťou osvojiť si cudzí jazyk.
 
Prílohy:prihlaska jazykový kurz.docx

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa:
 

Ďalšie termíny

Miesto konania kurzuTermín
Zvolen10. 1. 2022 - 31. 3. 2022
Akadémia vzdelávania Martin24. 1. 2022 - 8. 4. 2022
Akadémia vzdelávania Martin18. 4. 2022 - 30. 6. 2022