O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Semináre

AV   >   Semináre
SemináreNajbližší termínMiesto konania
CESTOVNÉ NÁHRADY a POKLADŇA 2015
PERSONÁLNE A ZMLUVNÉ VZŤAHY V PODNIKANÍ
ARCHIVÁCIA a ODBORNÁ SPRÁVA REGISTRATÚRY
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A OPATRENIA SÚVISIACE S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI
Pokladničná agenda v súčinnosti s aktuálnou legislatívou(novela Obchodného zákonnníka- firmy úpadku, Zákon o obmedzení hotov.platieb)
Verejné obstarávanie
aktuálna legislatíva s účinnosťou od 01.06. 2019
NOVÝ ZÁKON O SŤAŽNOSTIACH a VYBRANÉ AKTUÁLNE APLIKAČNÉ PROBLÉMY ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM A ICH NÁSLEDNÉ RIEŠENIE
Pokladničná agenda v súvislosti s aktuálnou legislatívou
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty a ich aplikačná prax,vzory interných dokladov, stravné od 01.06. 2018
SPRACOVANIE BIZNIS PLÁNU PRE PODNIKATEĽOV A ŽIADATEĽOV O PRÍSPEVOK NA PODNIKANIE Z ÚRADU PRÁCE
Reč tela a komunikačné zručnosti
PRACOVNÝ POHOVOR
Elektronická schránka 2017
Webinár: Zákonník práce v praxi od 1. 3. 2021 z pohľadu kontrolných orgánov
Komunikačné zručnosti a šarm
Ako to riešiť, keď sa to nedá riešiť
seminár: TVORBA A RIADENIE PROJEKTOV EÚ
RIADENIE spoločnosti s.r.o.
Hotovostné a bezhotovostné finančné operácie firmy,spoločnosť v úpadku a osobitné režimy účtovnej jednostky počas úpadku
SPRACOVANIE PROJEKTOVÉHO ZÁMERU A FINANČNÝ MANAŽMENT PROJEKTU
Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1.7.2017
Zvládanie času a stresu
Férová komunikácia
Diplomová práca - Riešenie problémov
seminár: Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende
MANAŽÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO
FAKTURAČNÉ ZÁKLADY V PRAXI
seminár: RIEŠENIE KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍ
Verejné obstarávanie
seminár: MOZOG - ORGÁN, KTORÝ TIEŽ POTREBUJE FITNESSPROGRAM
seminár: TO DIEŤA JE POSTRACH
seminár: REŠTARTUJ SVOJ MOZOG
seminár: UMENIE FLIRTU
seminár: KOMUNIKÁCIA A REČ TELA
seminár: RIEŠENIE ZÁŤAŽOVÝCH A KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍ
seminár: ZVLÁDANIE ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÍ A KONFLIKTOV
seminár: ZAČÍNAME PODNIKAŤ
seminár: POSILNENIE SEBAVEDOMIA A MOTIVÁCIA
seminár: ZVLÁDANIE ČASU A STRESU
seminár: EFEKTÍVNE VEDENIE PORADY
seminár: MZDOVÁ AGENDA
seminár: EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA NA PRACOVISKU
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NOVÉHO ZÁKONA A NARIADENIA GDPR
seminár: ZÁKLADY ONLINE MARKETINGU
seminár: E-MAIL MARKETING
seminár: SEO - OPTIMALIZÁCIA PRE VYHĽADÁVAČE
seminár: LOKÁLNY ONLINE MARKETING
seminár: SOCIÁLNE SIETE A VIDEÁ V MARKETINGU
seminár: DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA V ROKU 2020
seminár: DPH - NAJČASTEJŠIE CHYBY A PROBLÉMY PRI UPLATŇOVANÍ V PRAXI
seminár: VEDENIE A RIADENIE ĽUDÍ. MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI
Vedenie pokladničnej agendy vo firme z viacerých pohľadov súčasnej legislatívy v Slovenskej republike
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty a ich aplikačná prax, vzory
NOVÝ ZÁKON O SŤAŽNOSTIACH a VYBRANÉ AKTUÁLNE APLIKAČNÉ PROBLÉMY ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM A ICH NÁSLEDNÉ RIEŠENIE
seminár: SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE - aktuálne zmeny 2019
seminár: Aplikácia DPH na príkladoch v praxi
seminár: PRAKTICKÉ UPLATNENIE INŠTITÚTOV ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
seminár: PROFESIONÁLNA ASISTENTKA
NOVELY ČASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV od 1. 1. 2018
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2021
konferencia: Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR
seminár: DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PO ZA ROK 2017
Nový zákon o sťažnostiach/platnosť od 1.6.2017/ a vybrané aktuálne aplikačné problémy zákona o slobodnom prístupe k informáciám a ich následné riešenie
Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2017
seminár : Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018
seminár : Účtovné a daňové povinnosti FO v roku 2017 a daňové priznanie typu B
on line seminár : Intrastat – aktuálne v roku 2020
seminár : DOBRÁ FIRMA, ZDRAVÉ VZŤAHY, SKVELÝ VÝKON
seminár: Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2018
seminár: Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1. 1. 2018
seminár: Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia
workshop: ÚSPEŠNÁ ŽENA
seminár: Transferové oceňovanie v roku 2020
seminár: Exekučné zrážky zo mzdy
semár: Povinnosti firiem vyplývajúce zo zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov
online seminár: Cestovné náhrady pre rok 2020
seminár: Pracovný čas a evidencia dochádzky
workshop: POZITÍVNE PROGRAMOVANIE PODVEDOMIA
workshop : INTERIEROVÝ DIZAJN PODĽA PRINCÍPOV FENG SHUI
seminár: SEO pre začiatočníkov
seminár: FINANČNÉ RIADENIE s.r.o. - naučme sa to
seminár: GDPR A ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI
seminár: ŠPECIALITY Z DAŇOVEJ KUCHYNE
seminár: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE ZA ROK 2020 A ZMENY V ÚČTOVNÍCTVE OD 1. 1. 2021
PC školenie: Super asistentka
Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2019, zavedenie e-kasa klient a on-line registračná pokladnica
PRAKTICKÉ PRAVIDLÁ ETIKETY A SPRÁVANIA SA NA PRACOVISKU
seminár: Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1. 1. 2022 a vybrané problémy v praxi
Webinár: Mzdárske povinnosti pri ukončení roka 2020 a legislatívne zmeny pre rok 2021
seminár: SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOV - vedenie účtovnej agendy
seminár : DOKONALA PREZENTACIA A VYSTUPOVANIE PRED PUBLIKOM
seminár : LIFE LEADERSHIP ALEBO ZIVOT V ROVNOVAHE
seminár : POVINNÁ ELEKTRONIZÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA KROK ZA KROKOM
seminár : ZÁKONNÍK PRÁCE POD LUPOU
seminár : GDPR a osobné údaje pod lupou
seminár : DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA V R.2019
seminár : Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2020 na praktickom príklade
seminár : SCHVÁLENÉ NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV od 1.1.2021
seminár : Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 na praktickom príklade
seminár : Elektronická komunikácia cez slovensko.sk a financnasprava.sk
seminár : REALITY - NEHNUTEĽNOSTI V PRAXI
seminár : FIREMNÁ KULTÚRA - ROZHODUJÚCI FAKTOR ÚSPEŠNOSTI
seminár : ODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
seminár : TAJOMSTVO PRESVEDČIVOSTI
seminár : BUDOVANIE VLASTNEJ ZNAČKY
seminár : Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2019 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020
seminár : Skončenie pracovného pomeru s príkladmi a riešeniami najčastejších problémových situácií
Seminár : Cash flow – prehľad peňažných tokov
seminár : INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE
seminár : Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo, mzdy a personalistika - novely 2018/2019
seminár : ROZVOJ OSOBNOSTI
seminár : ROZVOJ RIADIACICH KOMPETENCIÍ
seminár : MANAŽMENT RIADENIA V PRAXI
seminár : MZDY PRE ZAČIATOČNÍKOV
seminár : Povinnosti a novinky v BOZP pri práci zamestnancov v kanceláriách a skladoch pre rok 2019
webinár: Mzdy pre pokročilých
seminár : Finančná analýza v čase KORONAKRÍZY, kalkulácia a cenotvorba
seminár : DPH komplexne vrátane povinnosti viažucich sa k fakturácii
seminár : STRATÉGIA PREDAJA
seminár : AKO NA PRACOVNÝ POHOVOR
seminár : Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky
seminár : Praktické daňové kontroly
seminár : Účtovníctvo a dane organizačnej zložky a stálej prevádzkarne
webinár : Medzinárodná kamiónová doprava a DPH
seminár : Novinky v transferovom oceňovaní v roku 2019
seminár : Zamestnanecké benefity vrátane rekreačných poukazov versus aplikačná prax
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty v roku 2019 a ich aplikačná prax, vzory.
Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2021
seminár : Verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek
seminár : Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie
seminár : Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
seminár : POD TAKTOVKOU EMÓCIÍ V ZLOŽITEJ SITUÁCII
seminár : MANIPULÁCIE. (Tango s diablom)
Online seminár: Zverejňovanie povinných dokumentov, finančná kontrola + účtovanie a práce v prostredí domova
seminár : GDPR a aplikačná prax s odstupom roka z pohľadu kontrolóra
seminár : Prekážky v práci v pracovnoprávnych vzťahoch
seminár : Register partnerov verejného sektora vrátane novely účinnej od 1. 9. 2019
seminár : Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2021 (DPH a DzP)
Schválené novely zákona o dani z príjmov od 1.12.2019 a 1.1.2020, informácie k novele DPH 2020
seminár : Daň z príjmov PO, FO- novely zákona za rok 2019 a od 1.1.2020
workshop : KTO SOM A KTO NIE SOM
seminár : Úvod do Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva IFRS - základy
seminár : Zmeny v zákone o účtovníctve, DPH a DzP od 1. 1. 2020
seminár : Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2019 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020
workshop : OZDOBY Z CESTA
workshop : LEKTOR
workshop : KREATÍVNE MYDLO
Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2019
seminár : Pokladnica e-kasa klient od 1. januára 2020 – zmeny, povinnosti, nastavenia a požiadavky
seminár : DPH a Daň z príjmov od 1. 1.2020 a ich aplikácia do praxe s Ing. Vladimírom Ozimým
seminár : Aktuálne pravidlá a trendy pre správu registratúry a archív organizácie v roku 2020
Webinár: GDPR – úradne rozhodnutia za najčastejšie pochybenia v personálnej a mzdovej agende
seminár : Verejné obstarávanie v roku 2020 (legislatívne novinky a aplikačná prax)
seminár : Monitorovanie priestorov kamerami podľa nových pravidiel platných od roku 2020
Online seminár: Prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v roku 2020
workshop : Poďme si pohovoriť o deťoch
workshop : Manipulácia vo vzťahu, na pracovisku
seminár : Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2020
seminár : Register partnerov verejného sektora aktuálne v roku 2020
seminár : Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci
Ochrana osobných údajov v praxi organizácií a v praxi obecných (mestských) úradov
seminár : Zadávanie podlimitnej zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a zákazky financované z fondov EÚ vrátane kontrolného mechanizmu
seminár : Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe
seminár : Vedenie účtovníctva organizačnej zložky v roku 2020
seminár : Kamerové systémy v praxi podľa usmernení EDPB zo dňa 29.1.2020
seminár : Dohody komplexne. Štatutári, poslanci a iné právne vzťahy v sociálnom a zdravotnom poistení
Webinár: Skončenie pracovného pomeru a porušenie pracovnej disciplíny
Webinár: Záverečný účet v obci a výpočet výsledku hospodárenia bez sankcií (tipy finančného kontrolóra)
Webinár: Inventarizácia pokladničnej hotovosti v roku 2020
Webinár: Webinár: Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, nadčas a nočnú prácu od 1. 1. 2020
Webinár: Pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s koronavírusom (práca z domu, čerpanie dovolenky, neprideľovanie práce zamestnancovi a iné)
Online seminár: Zvládnime krízu vo firme efektívne a s prehľadom (krok za krokom k obnoveniu zdravia a rentability)
webinár : Aplikácia daňového zákona a riešenia problematických výdavkov v čase koronakrízy
webinár : Problémy zamestnávateľa v súvislosti s koronavírusom + prijaté opatrenia v pracovnoprávnej a v mzdovej oblasti (dávky nemocenského poistenia)
webinár : Daňové, účtovné a ekonomické opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 (čo by ste mali vedieť!)
Online seminár: Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky zo mzdy od 1.7.2020
Online seminár: Základy personalistiky
Webinár: Vysielanie zamestnancov do zahraničia – zmeny od 30. 7. 2020
Ochrana osobných údajov v praxi organizácií a v praxi obecných (mestských) úradov
seminár : Personalistika pre začiatočníkov a mierne pokročilých
seminár : Základy personalistiky
Webinár: GDPR – aktuálne problémy, práca z domu, spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia a zmeny v roku 2020
Webinár: Verejné obstarávanie pre začiatočníkov - dodávateľov
webinár: Verejné obstarávanie pre začiatočníkov - obstarávateľov
webinár: Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov
Webinár: INCOTERMS® 2020
webinár: ŠPECIALITY Z DAŇOVEJ KUCHYNE
Webinár: Náležitosti a problémy základnej finančnej kontroly v roku 2020
seminár : Daňový rešerš roku 2020 – Dane z príjmov a DPH
Webinár: Základy transferového oceňovania
webinár: Fakturácia DPH a zmeny v daňových zákonoch od 1.10.2020
seminár : REČ TELA
seminár : BIZNIS PROTOKOL A SPOLOČENSKÁ ETIKETA V PRAXI
seminár : KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI A PREZENTÁCIA
Webinár: Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2021 (DPH a DzP)
Webinár: Dodávatelia a ich účasť vo verejnom obstarávaní
Webinár: Zmeny v pracovnoprávnych vzťahoch počas a po pandémii COVID-19 + vzory dokumentov zamestnávateľa
Webinár: Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 a aktuálne zmeny od 1. 1. 2021
Webinár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020
TCU - Funkcie excelu vo výpočtoch a v praxi
TCU - PC prezentácia
TCU - Čriepky dávnej zvolenskej histórie
TCU - Manažment osobných financií
Webinár: Nehnuteľnosti komplexne z pohľadu daní a účtovníctva
Webinár: Reklama, podpora predaja a sponzoring v daniach a judikatúre
Webinár: Náležitosti účtovných dokladov v roku 2022
Webinár: Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2022
Webinár: Transferové oceňovanie v praktických príkladoch
Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2020
Webinár: Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende
Webinár: Daňový výdavok – vybrané okruhy v roku 2020
Webinár: Likvidácia obchodnej spoločnosti od 1.10.2020 (s.r.o., a.s., v.o.s.)
Daňová optimalizácia v roku 2021 na praktických príkladoch
Webinár: Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci - aj v čase mimoriadnej situácie
Webinár: Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende v roku 2021
Webinár: Prepúšťanie zamestnancov v čase koronakrízy
VIANOČNÉ SVIATKY
NOVÝ ROK
Webinár: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 (praktický príklad na tlačive)
Webinár: Príklady a riešenia z praxe DPH a dane z príjmov
Webinár: Veritelia a dlžníci v konkurznom konaní z aplikačnej praxe správcu konkurznej podstaty
Webinár: Aktuálne novinky v mzdovej učtárni a pripravované zmeny pre rok 2022
Webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2020 a zmeny v účtovníctve pre rok 2021
Webinár: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2021 (praktický príklad na tlačive)
Webinár: Správa registratúry, archív organizácie a novela zákona účinná od 1. 1. 2021
Webinár: Daň z motorových vozidiel po zmene zákona od 1. 12. 2020
Webinár: Vedenie depozitného účtu v rozpočtových organizáciách, prevody miezd a ďalšie pohyby v roku 2020/2021
Webinár: DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2022 a ich aplikácia do praxe
Webinár: Daňová závierka 2020 - zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2020 na praktickom príklade do nového tlačiva
Webinár: Novely daňových zákonov účinné od 1.1.2021 v kocke
Webinár: Daňový poriadok v roku 2020 – 2021
Webinár: Odložená daň z príjmov za účtovné obdobie 2020
Webinár: Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2020 a 2021
Webinár: Zmeny v mzdovej učtárni v prvom štvrťroku 2021
Webinár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a zmeny v mzdovej učtárni v roku 2022
Webinár: Odpisovanie majetku na daňové účely v roku 2021
Webinár: Cestovné náhrady v roku 2022
Webinár: Daňová závierka 2020 v čase koronakrízy – vyplnenie daňového priznania, odpisovanie majetku, daňové a nedaňové výdavky
Webinár: Zamestnávateľ vs. zamestnanec v roku 2021- disciplína, výpoveď a náhrada škody + VZORY
Webinár: Zákonník práce – zámer novej legislatívy a jej implementácia do praxe
Webinár: Sprievodca finančnou kontrolou a jej novelizáciou v roku 2021 – pre ekonómov
Webinár: PANDEMICKÉ DOTÁCIE – podmienky ich nároku a zostavenie žiadosti, daňový a účtovný pohľad
Webinár: Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2021
webinár : Zverejňovanie faktúr a objednávok v čase COVID-19 z pohľadu kontrolóra v územnej samospráve
Webinár: Intrastat – aktuálne v roku 2021
Webinár: Riadenie pracovného času v roku 2021 (nadčasy, dovolenky, pohotovosť a pracovná cesta)
Webinár: Ako prepustiť zamestnanca a na čo nezabudnúť – krok za krokom v praktických príkladoch
Webinár: Vymáhanie pohľadávok v praxi – zabezpečenie, postup a možnosti + VZORY
Webinár: Dávky sociálneho poistenia, tehotenské a ošetrovné od 1. 4. 2021
Webinár: Mikrodaňovník – zdaňovanie príjmov FO z podnikania
Webinár: GDPR – legislatívne zmeny v roku 2021, aktuálne problémy a priebeh úradnej kontroly v praxi
Webinár: Riziká a povinnosti podnikateľov, konateľov a riaditeľov firiem v roku 2021
webinár: Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba
Webinár: Monitorovanie zamestnancov na pracovisku
Webinár: Aktuálny stav v mzdovej učtárni od 1. 1. 2021 zo zameraním na zmeny v ZP od 1.3.2021
Webinár: Zrážky zo mzdy a exekúcie od 1. 1. 2022 (najčastejšie otázky a odpovede z praxe)
Webinár: Ako opraviť chyby, na ktoré upozorňuje Sociálna a zdravotná poisťovňa
Webinár: Praktické príklady DPH pre prax
Webinár: Daňové povinnosti v prípade úmrtia fyzickej osoby – živnostníka (platiteľa dane)
Webinár: Dovoz, vývoz a predaj tovaru/služieb v praktických príkladoch, aktuálne v roku 2021
Webinár: Elektronický podpis a uzatváranie zmlúv na diaľku
Webinár: Právne minimum pre podnikateľov a spoločnosti
Webinár: Daňová optimalizácia: reklamné predmety
Webinár: Mzdová problematika (minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenia, kompenzácia miezd a iné) a stupne náročnosti práce
Webinár: Cookies, sociálne siete a ePrivacy
Webinár: Ako ušetriť pomocou SUPERODPOČTU až 42 % nákladov na projekty výskumu a vývoja za zdaňovacie obdobie 2020/2021?
Webinár: Interné smernice – ich význam, povinné náležitosti a použitie v účtovnej praxi
Webinár: Kedy fakturovať poskytované služby zahraničnému odberateľovi so slovenskou daňou a kedy bez dane?
Webinár: Ako opraviť chybné faktúry – z titulu chyby, reklamácie, zníženia alebo zvýšenia ceny
Webinár: Vybrané problémy zo Zákonníka práce a sociálneho poistenia v súvislosti s aktuálnou situáciou
Webinár: Faktúry vystavené firmám, ktoré sú v reštrukturalizácii, v konkurze, v exekúcii a pod. z pohľadu účtovného a DPH
Webinár: Na čo si dať pozor pri príprave pracovnej zmluvy
Webinár: Kedy sa faktúra stáva nevymožiteľnou z pohľadu účtovníctva a DzP?
Webinár: Dovolenky v roku 2021 a 2022
Webinár: Systém zberu odpadov pre obce a mestá v súvislosti s legislatívnymi zmenami od roku 2021, 2022 a 2023
Webinár: Pracovný čas a prekážky v práci v roku 2021
Webinár: Ako spracúvať osobné údaje pri nábore zamestnancov z pohľadu GDPR
Webinár: Odpady v roku 2021 – vznik, odvoz a evidencia v obchodných spoločnostiach
Webinár: Daň z príjmov FO pre začiatočníkov
Webinár: Obchodovanie s tovarom v EÚ – oslobodenie od dane, trojstranný obchod, reťazový obchod
Webinár. Právne minimum a správne postupy v personalistike a mzdovom účtovníctve
Webinár: Vyjednávanie v obchodných vzťahoch
Webinár: Právne minimum a správne postupy vo verejnej správe
Webinár: Trestné a finančné následky konania štatutára a vedúceho zamestnanca – vrátane správnych postupov
Webinár: Automobil v podnikaní z pohľadu DPH a dane z príjmov
Webinár: INTRASTAT 2021 v príkladoch
Webinár: Stravovanie v praxi po 1. 3. 2021 a benefity zamestnancov
Webinár: Brexit a daňový pohľad na DPH v praxi
Webinár: Personalistika pre začiatočníkov
Webinár: Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi materských škôl – aktuálne od júna 2021
Webinár: Práca na dohodu v praxi vrátane atraktívnych noviniek pre rok 2021
Webinár: Nový rámcový dokument: „Usmernenie k dosahom pandémie Covid-19 na transferové oceňovanie“
Webinár: Monitorovanie priestorov kamerami z pohľadu GDPR
Webinár: Cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR
Webinár: Mzdy - zložky mzdy, peňažné a nepeňažné plnenia, minimálna mzda a mzdové nároky, hodinový a mesačný zárobok
seminár : KONFLIKT V HRSTI
seminár : FÉROVÁ KOMUNIKÁCIA - ASERTIVITA
Webinár : 2 - dňové školenie: Mzdy pre začiatočníkov
Webinár: Práca na dohodu so zameraním na brigádnickú prácu študentov
Webinár: Aké zmeny plánuje v zákone o odpadoch Ministerstvo životného prostredia?
Webinár: Kolektívne vyjednávanie
Webinár: Ako zabezpečiť financovanie a prítomnosť školských špeciálnych pedagógov a odborných zamestnancov v školách
Webinár: Výpočty dovolenky v roku 2021
Webinár: Ako ušetriť pomocou SUPERODPOČTU náklady na projekty výskumu a vývoja za zdaňovacie obdobie 2021?
Webinár: Systém sociálneho a zdravotného poistenia – zamestnanci, štatutári, dohodári
Webinár: Zamestnávateľ vs. „očkovací zákon“ – možnosti, zákazy, obmedzenia
Webinár: Pravidlá pre umorovanie daňovej straty v zdaňovacom období 2020, 2021 – právnické osoby
Webinár: Oceňovanie majetku v praxi a porovnanie odpisovania majetku s mikrodaňovníkom
online: Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov
Webinár: Skončenie pracovného pomeru
Webinár: Zostavenie internej smernice k tvorbe opravných položiek
Webinár: Pandemické opatrenia na pracovisku a home office – odpovede na najčastejšie otázky z praxe
Webinár: Ako účtovať kryptomeny v účtovnej jednotke
Webinár: Webové stránky podľa nového zákona o elektronických komunikáciách a sociálne siete
webinár : Novely účtovných a daňových zákonov od 1. 1. 2022 v aplikačnej praxi
Webinár: Základná finančná kontrola – aktuálne chyby, odporúčania a pripravovaná novela pre rok 2022
Webinár : Nové jednotné pravidlá VO pre eurofondy
Webinár: Fakturácia a uchovávanie dokladov z pohľadu DPH a účtovníctva
webinár : Evolúcia vo verejnom obstarávaní v roku 2022 – všetko o novele zákona
Webinár: Zamestnávanie mladistvých, cudzincov, štátnych príslušníkov členského štátu EÚ a tretích krajín
Webinár: 3 významné zmeny v zákone o DPH od 15. 11. 2021 a 1. 1. 2022
Webinár: Trvalý kurzarbeit na Slovensku od 1. 1. 2022 – dotknuté subjekty, podmienky nároku, zmena sadzieb
Webinár: Zmeny v sociálnom poistení, zdravotnom poistení a daňovom bonuse na deti v roku 2021
Webinár: Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2021 z pohľadu kontrolóra
Školenie online: Správa registratúry v organizáciách a vo firmách – elektronická/neelektronická komunikácia a archivovanie záznamov
Školenie online: Ako správne ukončiť pracovný pomer
Webinár: Obmedzenie účasti hospodárskych subjektov z tzv. tretích krajín od marca 2022
ONLINE : v nedeľu poobede
webinár : Zdražovanie skládkovania: Spôsoby, ktoré odpad účinne odklonia zo skládok s benefitom cenných dát
Webinár: Daň vyberaná zrážkou v príkladoch z praxe
Webinár : Novely daňových zákonov 2022 (DPH, Daňový poriadok, Daň z príjmov, Zákon o účtovníctve, oznamovacia povinnosť bankových účtov pre platiteľov DPH)
Webinár: Modernizovaný INTRASTAT – ako podať hlásenie po zmenách v roku 2022
Webinár: Vplyv digitalizácie na vedenie účtovníctva od roku 2022
Webinár: INTRASTAT v českej praxi po zmenách od 1. 1. 2022
Webinár: COVID opatrenia z pohľadu GDPR
Webinár: Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch od 1. 1. 2022
Webinár: Novela zákona o účtovníctve od 1. 1. 2022 (Digitalizácia v účtovníctve)
Webinár: Vedenie účtovníctva a novely Obchodného zákonníka v praxi od 1. 1. 2022
Webinár: Vlastné imanie obchodnej spoločnosti od 1. 1. 2022
Webinár: Legislatívne zmeny v personálnej a mzdovej agende od 1. 1. 2022
Webinár: INTRASTAT SK 2022 – krok po kroku z pohľadu začiatočníkov aj pokročilých
Webinár: Kvalifikovaný elektronický podpis do praxe
Webinár: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021
Webinár: Koncoročné povinnosti platiteľa DPH a novely daňových zákonov od 1. 1. 2022
Webinár: Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2021 a 2022
Seminár : PODNIKANIE - kroky k vlastnému biznisu
Webinár: Povinnosti miest a obcí v oblasti finančnej kontroly na prelome rokov 2021/2022
Webinár: Ako zostaviť individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 – 2022 pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, VÚC a štátne fondy
Webinár: KURZARBEIT - nové možnosti podpory v čase skrátenej práce od 1. 3. 2022
Webinár: 3 významné okruhy zmien v Zákonníku práce od 1. 1. 2022 (sociálne poistenie, zdravotné poistenie, daň zo závislej činnosti)
Webinár: Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 a aktuálne zmeny od 1. 1. 2022
Webinár: Zákonník práce – zmeny v oblasti miezd od 1. 1. 2022
Webinár: E-marketing – oslovovanie klienta v kontexte nového zákona účinného od 1. 2. 2022
Webinár: Novela školského zákona od 1. januára 2022
Webinár: GDPR v roku 2022
Webinár: Vysielanie zamestnancov (vodičov) po zmene Zákonníka práce k 2. 2. 2022
Webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2021 a zmeny v účtovníctve pre rok 2022 v kocke
Webinár: Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2022 na vzore tlačiva
Webinár: Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2022 z praxe kontrolóra v územnej samospráve
Webinár: Ako správne ukončiť pracovný pomer po novele ZP účinnej od 1.1.2022
Webinár: Správa registratúry v organizáciách a vo firmách v roku 2022 – elektronická/neelektronická komunikácia a archivovanie záznamov
Webinár: Trojstranné a reťazové obchody v rámci EÚ z pohľadu DPH
Webinár: Novela zákona o finančnej kontrole od mája 2022 pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy
Webinár: Ako zvládnuť daňovú kontrolu
Webinár: Nepreferenčný pôvod tovaru podľa platných pravidiel v roku 2022
Webinár: Dovolenka v roku 2022 očami personalistu
seminár : DPH na praktických príkladoch od A po Z v roku 2022
Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2022
Pracovné cesty vo firmách a ich správne, preukázateľné a zrozumiteľné vyúčtovanie. Stravne v roku 2022ávne,
Pracovné cesty vo firmách a ich správne, preukázateľné a zrozumiteľné vyúčtovanie. Stravné v roku 2022.
Webinár: Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy alebo školského zariadenia v praxi
Webinár: Novela zákona o finančnej kontrole vo verejnej správe a v územnej samospráve od 1. 3. 2022
Webinár: Benefity, odstupné a odchodné v roku 2022 na príkladoch z praxe
Webinár: Zákon o slobode informácií v praxi – povinné zverejňovanie, najčastejšie problémy a praktické riešenia
Webinár: Digitalizácia a iné nové legislatívne úpravy pre neziskový sektor od 1. 1. 2022
Webinár: GDPR v „samospráve“ – príprava na plánované kontroly v roku 2022
Webinár: Novela zákona o sociálnom poistení od 1. 4. 2022
Webinár: Kurzarbeit - nová finančná podpora zamestnávateľov z praxe + VZORY
Webinár: Pracovné cesty a náklady na zamestnanca v roku 2022 (daňovo-účtovné hľadisko)
Webinár: Aktuálne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2022 (kurzarbeit, stravovanie zamestnancov a zmeny v sociálnej poisťovni)
Webinár: Dohody komplexne v roku 2022
Webinár: Novinky v štatistickom zisťovaní INTRASTAT-SK v roku 2022
Webinár: Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín a z EÚ podľa aktuálnej právnej úpravy
Webinár: Tuzemské pracovné cesty podľa aktuálnej právnej úpravy
Webinár: Ako zamestnať cudzinca z krajín mimo EÚ
Webinár: Poskytovanie záloh, dotácií a pandemických preddavkov podľa rozpočtových pravidiel vo verejnej správe
Webinár: Zahraničné pracovné cesty v roku 2022
Webinár: GDPR pre školy
Webinár: Nová povinnosť zverejňovania samosprávnych zmlúv v CRZ od 31. 3. 2022 – pre samosprávu obcí a VÚC
Webinár: Nehnuteľnosť a prenájom hmotného majetku z daňového a účtovného hľadiska v r. 2022 (pre malé a stredné podniky - s.r.o a SZČO)
Webinár: Práca s elektronickými službami štátu – eGovernment pre podnikateľov
Webinár: Odborná prax mladistvých u zamestnávateľa z pohľadu BOZP a Zákonníka práce
Webinár: GDPR poradňa s Marcelou Macovou
PC : Digitálny marketing
Webinár: Správa registratúry a archív organizácie v školách, mestských a obecných úradoch
Webinár: Novela Autorského zákona v praxi od 25. 3. 2022
Webinár: Školský zákon a nové vykonávacie predpisy s nadobudnutou účinnosťou od roku 2022
Webinár: Stravné a cestovné náhrady – zvýšenie v roku 2022 na príkladoch
Webinár: Oprava základu dane a dane z pohľadu DPH a dane z príjmov – dobropisy, ťarchopisy v praxi
Webinár: DPH pri exporte a importe tovaru v rámci EÚ
Webinár: Práca s elektronickými službami štátu – eGovernment pre samosprávu
Webinár: Ako obstarávať „po novom“ od 31.3.2022?
Webinár: Zákon o slobode informácií v praxi – sprístupňovanie informácií na žiadosť, najčastejšie problémy a praktické riešenia
Webinár: Nové povinnosti pre mestá a obce v odpadovom hospodárstve – nakladanie s odpadmi, evidencia, ohlásenia
Webinár: Zrážková daň z príjmov v tuzemsku a v zahraničí (licenčné poplatky, autorské odmeny, úroky, nájom)
Webinár: Ako spracovať smernicu k základnej finančnej kontrole?
Webinár: 10 najčastejších chýb v štatistike INTRASTAT, ktoré nám odhalila doterajšia prax
Webinár: Elektronické PN od 1. 6. 2022, dohody na sezónne práce a nový daňový bonus od 1. 7. 2022 na príkladoch
Webinár: Dôchodky vrátane zmien k 1. 8. 2022 a od roku 2023
Webinár: Obchodovanie so zahraničnou osobou, testovanie zrážkovej dane a vznik stálej prevádzkarne
Webinár: Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia v roku 2022
Webinár: Nakladanie s verejnými prostriedkami subjektmi mimo verejnej správy (grant, dotácia, transfer a pod.)
Webinár: Dovolenky – čo potrebujete vedieť v roku 2022
Webinár: Nové povinnosti hlavného kontrolóra mesta a obce v roku 2022
Webinár: Zákazková výroba z účtovného hľadiska na praktických príkladoch
Webinár: DPH v cestovných kanceláriách v roku 2022 na praktických príkladoch
Webinár: Daňový bonus od 1.7.2022, elektronické PN, zmeny v dôchodkovom systéme
Webinár: Benefity zamestnancov a oslobodenie nepeňažného plnenia vo svetle nového metodického pokynu FR SR
Webinár: Rekreačný príspevok (poukaz) a športový príspevok na dieťa v roku 2022
Webinár: Oznamovanie protispoločenskej činnosti – zostavenie smernice a povinnosti
Webinár: Nová vyhláška č. 223/2022 Z. z. pre základné školy účinná k 1. 7. 2022
Webinár: Nová vyhláška 224/2022 Z. z. pre stredné školy účinná k 1. 7. 2022
Webinár: DPH pri službách súvisiacich s dodaním tovaru
Webinár: Ako správne fakturovať služby do zahraničia
Webinár: Spoločník a konateľ na pracovnej ceste (daňovo-odvodový dosah)
Webinár: Aké zmeny prinesie veľká novela ZP od októbra 2022?
Webinár: GDPR vs. Infozákon – Aké dokumenty zverejniť a v akom rozsahu
Pokladničná agenda
Prevádzka motorových vozidiel, organizácia a riadenie autoprevázky, automobil na pracovnej ceste v roku 2022
Pracovné cesty vo firmách a ich správne, preukazateľné a zrozumiteľné vyúčtovanie. Zvýšenie súm stravného a základnej náhrady v roku 2022
seminár : Personalistika komplexne (pre začiatočníkov a mierne pokročilých)
seminár : Pracovný pomer vo svetle novely Zákonníka práce od októbra 2022
Webinár: Uplatňovanie pravidiel DPH pri predaji a prenájme nehnuteľností v príkladoch
Webinár: Ako zostaviť rozpočet pre volebný rok 2022
Webinár: Školský zákon a nové vykonávacie predpisy účinné v šk. r. 2022/2023
Webinár: Financovanie originálnych kompetencií v školstve v 2. polroku 2022
Webinár: Zamestnávanie na živnosť podľa Zákonníka práce
Webinár: Novela Zákonníka práce (pripravované od 1.10.2022)
Webinár: Základná finančná kontrola v II. polroku 2022
Webinár: Tuzemský prenos daňovej povinnosti v aplikačnej praxi
Webinár: Pre hlavného kontrolóra – ako spracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu?
Webinár: Oprava základu dane pri nezaplatení pohľadávky v praxi 2022 a pripravované zmeny od 1.1.2023
Webinár: Spravodajská povinnosť v štatistike INTRASTAT-SK v roku 2023 a praktické ukážky používania aplikácie INTRASTAT-CS