O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Akadémia vzdelávania Martin

AV   >   Partneri

Anglický jazyk - polointenzívny

vyučovanie        2 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny
rozsah kurzu       44 vyučovacích hodín
cena        od 139,00 € / v závislosti od vedomostnej úrovne /

Dátum konania:

kurzy otvárame 3 x do roka / september - december ; január - marec ; apríl - jún /

Cieľová skupina: dospeli a mladí ľudia vo veku nad 15 rokov / skupinové kurzy min počet 6 účastníkov /

Na objednávku:
Firemné vzdelávanie :
áno, aj individuálne kurzy
áno, podľa potrieb klienta

Typ: Kurz
Požadované vzdelanie: Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia: Potvrdenie o absolvovaní
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou
Certifikát Akadémie vzdelávania
Akreditácia: Ministerstvo školstva SR

Popis: Kurz je zameraný na rozvoj komunikatívnych schopnosti, každodenných praktických jazykových zručnosti. Výučba je orientovaná na potreby a motiváciu študentov. Pozostáva z týchto modulov: 
Modul 1: Začiatočníci: 
Modul 2: Mierne pokročilí: 
Modul 3: Stredne pokročilí: 
Modul 4: Pokročilí: 
Zaradenie do výučby na základe vstupného testu.
Spôsob ukončenia: Záverečný test. 
Skúška na certifikát Akadémie vzdelávania na príslušnom stupni Spoločného Európskeho referenčného rámca – A1,A2,B1,B2.
Profil absolventa: Absolvent jednotlivých modulov dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom globálne i vo vzťahu k jednotlivým jazykovým zručnostiam Uvedený kurz umožňuje poslucháčom zvoliť si rozsah kurzu podľa časových možností, kariérnych ambícií, osobnej motivácie a schopnosti učiť sa cudzí jazyk. Poslucháč môže absolvovať jeden, dva, prípadne viac modulov, čím sa posúva dopredu na vyšší stupeň jazykovej kompetencie v rámci jedného stupňa


Nemecký jazyk - polointenzívny
kurz všeobecnej nemčiny


Dátum konania:

kurzy otvárame 3 x do roka / september - december ; január - marec ; apríl - jún /

Miesto konania: AV Martin - Gymnázium VPT, Malá Hora 3
Počet hodín: 44 vyučovacích hodín
Cena: 129,00 €
Cieľová skupina: Dospelí a mládež vo veku nad 15 rokov / skupinové kurzy min počet 6 účastníkov /
Registrácia: osobne, telefonicky , mailom 
Na objednávku:
Firmy : 
áno, aj individuálne kurzy
áno , podľa potrieb klienta

Typ: Kurz
Požadované vzdelanie: Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia: Potvrdenie o absolvovaní
Certifikát Akadémie vzdelávania
Akreditácia: Ministerstvo školstva SR

Dni a časy konania: organizácia sa dohodne na úvodnom stretnutí
Popis: Kurz je zameraný na rozvoj komunikačných zručností. Koncipovaný je do piatich modulov identických s vedomostnými stupňami SERR (A1, A2, B1, B2, C1). Rozsah modulu je 144 vyučovacích hodín. Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na trimestre.
Spôsob ukončenia: Záverečný test. 
Skúška na certifikát Akadémie vzdelávania na príslušnom stupni Spoločného európskeho referenčného rámca – A1,A2,B1,B2,C1.
Profil absolventa: Keďže moduly kopírujú vedomostné stupne Spoločného európskeho referenčného rámca, jazykové kompetencie absolventa zodpovedajú definícii dosiahnutého stupňa. Ich rozsah súvisí s počtom absolvovaných modulov, kariérnymi ambíciami a potrebami, ako aj s osobnou motiváciou a schopnosťou osvojiť si cudzí jazyk.

Taliansky jazyk
kurz všeobecnej taliančiny


Dátum konania: kurzy otvárame 3 x do roka / september - december ; január - marec ; apríl - jún /
Miesto konania: AV Martin, Gymnázium VPT, Malá Hora 3
Počet hodín: 44 vyučovacích hodín
Cena: 129 €
Cieľová skupina: dospeli a mladí ľudia vo veku nad 15 rokov / skupinové kurzy min počet 6 účastníkov /
Registrácia: osobne, telefonicky , mailom
Na objednávku:
Firemné kurzy :
áno, aj individuálne kurzy
áno, podľa potrieb klienta

Typ: Kurz
Požadované vzdelanie: Ukončené základné vzdelanie
Vydané osvedčenia: Potvrdenie o absolvovaní
Certifikát Akadémie vzdelávania
Akreditácia: Ministerstvo školstva SR

Vyučovanie: 2 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny 
Popis: Modulový kurz všeobecnej taliančiny je zameraný na rozvoj komunikačných zručností. Skupina modulov vedie k dosiahnutiu vyššieho vedomostného stupňa SERR (A1, A2, B1). Rozsah modulu je 100 vyučovacích hodín. Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na trimestre.
Spôsob ukončenia: Záverečný test. 
Skúška na certifikát Akadémie vzdelávania na príslušnom stupni Spoločného európskeho referenčného rámca – A1,A2,B1.
Profil absolventa: Jazykové kompetencie absolventa zodpovedajú definícii dosiahnutého vedomostného stupňa SERR. Súvisia s počtom absolvovaných modulov, kariérnymi ambíciami a potrebami, ako aj s osobnou motiváciou a schopnosťou osvojiť si cudzí jazyk.

Ruský jazyk
Kurz všeobecnej ruštiny


skupinové kurzy 
individuálne kurzy
firemné kurzy


Dátum konania: kurzy otvárame 3 x do roka / september - december ; január - marec ; apríl - jún /
Miesto konania: AV  Martin
Počet hodín: 44 vyučovacích hodín
Cena: 129 €
Cieľová skupina: dospeli a mladí ľudia vo veku nad 15 rokov / skupinové kurzy min počet 6 účastníkov /
Registrácia: priebežne - osobne, telefonicky, mailom 
Na objednávku: áno

Typ: Kurz
Požadované vzdelanie: Ukončené základné vzdelanie
Vydané osvedčenia: Potvrdenie o absolvovaní
Certifikát Akadémie vzdelávania
Akreditácia: Ministerstvo školstva SR

Vyučovanie :
Dni a časy konania:

2 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny
v prípade individuálnych / firemných  kurzov podľa dohody a potrieb klienta
Popis: Kurz je zameraný na rozvoj komunikatívnych schopnosti, každodenných praktických jazykových zručnosti. Výučba je orientovaná na potreby a motiváciu študentov. Pozostáva z ôsmich modulov - od A1 po B2 po 45 hodín každý. 
Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na trimestre.
Spôsob ukončenia: Záverečný test. 
Skúška na certifikát Akadémie vzdelávania na príslušnom stupni Spoločného Európskeho referenčného rámca – A1,A2, B1, B2
Profil absolventa: Absolvent jednotlivých modulov dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom globálne i vo vzťahu k jednotlivým jazykovým zručnostiam Uvedený kurz umožňuje poslucháčom zvoliť si rozsah kurzu podľa časových možností, kariérnych ambícií, osobnej motivácie a schopnosti učiť sa cudzí jazyk. Poslucháč môže absolvovať jeden, dva, prípadne viac modulov, čím sa posúva dopredu na vyšší stupeň jazykovej kompetencie v rámci jedného stupňa.

Francúzsky jazyk
kurz všeobecnej francúzštiny


Dátum konania:

kurzy otvárame 3 x do roka / september - december ; január - marec ; apríl - jún /

Miesto konania: AV Martin, Gymnázium VPT, Malá Hora 3
Počet hodín:
Vyučovanie :
44 vyučovacích hodín
2 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny
Cena: 129 €
Cieľová skupina: dospeli a mladí ľudia vo veku nad 15 rokov / skupinové kurzy min počet 6 účastníkov /
Registrácia: osobne, telefonicky, mailom
Na objednávku:
Firemné kurzy :

áno, aj individuálne kurzy

áno, podľa potrieb klienta

Typ: Kurz
Požadované vzdelanie: Ukončené základné vzdelanie
Vydané osvedčenia: Potvrdenie o absolvovaní
Certifikát Akadémie vzdelávania
Akreditácia: Ministerstvo školstva SRPopis: Modulový kurz všeobecnej francúzštiny je zameraný na rozvoj komunikačných zručností. Tri moduly zodpovedajú trom vedomostným stupňom SERR (A1, A2, B1). Rozsah modulov A1 je 184, A2 a B1 138 vyučovacích hodín. Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na trimestre.
Spôsob ukončenia: Záverečný test. 
Skúška na certifikát Akadémie vzdelávania na príslušnom stupni Spoločného európskeho referenčného rámca – A1,A2,B1.
Profil absolventa: Jazykové kompetencie absolventa zodpovedajú definícii dosiahnutého vedomostného stupňa SERR. Súvisia s počtom absolvovaných modulov, kariérnymi ambíciami a potrebami, ako aj s osobnou motiváciou a schopnosťou osvojiť si cudzí jazyk.

Španielsky jazyk
kurz všeobecnej španielčiny


Dátum konania:

kurzy otvárame 3 x do roka / september - december ; január - marec ; apríl - jún /

Miesto konania: AV Martin, Gymnázium VPT, Malá Hora 3
Počet hodín: 44 vyučovacích hodín
Cena: 129 €
Cieľová skupina: dospeli a mladí ľudia vo veku nad 15 rokov / skupinové kurzy min počet 6 účastníkov /
Registrácia: osobne, telefonicky, mailom 
Na objednávku:
Firemné kurzy : 
nie
áno, podľa potrieb klienta

Typ: Kurz
Požadované vzdelanie: Ukončené základné vzdelanie
Vydané osvedčenia: Potvrdenie o absolvovaní
Certifikát Akadémie vzdelávania
Akreditácia: Ministerstvo školstva SR

Vyučovanie: 2 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny
Popis: Modulový kurz všeobecnej španielčiny rozvíja komunikačné zručnosti. Trojica modulov, každý v rozsahu 48 vyučovacích hodín, vedie k vyššiemu vedomostnému stupňu SERR (A1,A2,B1,B2,C1). 
Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť moduly kopírujú trimestre.
Spôsob ukončenia: Záverečný test. 
Skúška na certifikát Akadémie vzdelávania na príslušnom stupni Spoločného európskeho referenčného rámca – A1,A2,B1,B2,C1.
Profil absolventa: Jazykové kompetencie absolventa zodpovedajú definícii dosiahnutého vedomostného stupňa SERR. Súvisia s počtom absolvovaných modulov, kariérnymi ambíciami a potrebami, ako aj s osobnou motiváciou a schopnosťou osvojiť si cudzí jazyk.

Slovenčina pre cudzincov
Kurz všeobecnej slovenčiny

skupinové kurzy
individuálne kurzy


Dátum konania:

kurzy otvárame 3 x do roka / september - december ; január - marec ; apríl - jún /

 / v prípade individuálnych kurzov podľa dohody /
Miesto konania: AV Martin, Gymnázium VPT
Počet hodín: 44 vyučovacích hodín
Cena: 129,00€
Cieľová skupina: cudzinci, ktorí majú záujem o slovenský jazyk  - dospeli a mladí ľudia vo veku nad 15 rokov / skupinové kurzy min počet 6 účastníkov /
Registrácia: priebežne - osobne, telefonicky, mailom 
Na objednávku: áno, aj individuálne kurzy

Typ: Kurz
Požadované vzdelanie: Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia: Potvrdenie o absolvovaní
Certifikát Akadémie vzdelávania
Akreditácia: Ministerstvo školstva SR

Vyučovanie :
Dni a časy konania:
2 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny
v prípade individuálnych kurzov podľa dohody a potrieb klienta
Popis: Modulový kurz všeobecnej slovenčiny je zameraný na rozvoj komunikačných zručností. Tri moduly zodpovedajú trom vedomostným stupňom SERR (A1, A2, B1). Rozsah modulov A1, A2 je 144, B1 96 vyučovacích hodín. Zaradenie do výučby na základe vstupného testu.
Spôsob ukončenia: Záverečný test. 
Skúška na certifikát Akadémie vzdelávania na príslušnom stupni Spoločného Európskeho referenčného rámca – A1,A2,B1.
Profil absolventa: Jazykové kompetencie absolventa zodpovedajú definícii dosiahnutého vedomostného stupňa SERR. Súvisia s počtom absolvovaných modulov, kariérnymi ambíciami a potrebami, ako aj s osobnou motiváciou a schopnosťou osvojiť si cudzí jazyk.