O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Akadémia vzdelávania Martin

AV   >   Partneri


Kurzy PC - všetci záujemcovia o zvýšenie počítačovej gramotnosti

Dátumy konania:  otvárame podľa záujmu
Počet hodín: 120
Cena: 480€ / Stačí byť evidovaný na úrade práce a rekvalifikačný kurz môžete mať ZADARMO
Cieľová skupina: všetci záujemcovia o zvýšenie počítačovej gramotnosti
Registrácia:

priebežne, evidovaní nezamestnaní najneskôr 14 dní pred začiatkom kurzu

Na objednávku: kurz otvoríme len v prípade záväzného prihlásenia min. 6 účastníkov, preto sa informujte

Typ: kurz
Požadované vzdelanie: Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia: Potvrdenie o absolvovaní
Certifikát Akadémie vzdelávania
Akreditácia: Bez akreditácie

Popis: Absolventi kurzu získajú potrebné vedomosti a praktické zručnosti. Na trhu práce budú mať absolventi kurzu široké uplatnenie v celej škále administratívnych, ekonomických a personálnych činností vo výrobnej i nevýrobnej sfére. Prostredníctvom Informačných technológií budú schopní participovať na správe vecí verejných, budú schopní ovládať nové formy práce, spolupracovať a komunikovať vo všetkých oblastiach ekonomiky a života spoločnosti a získavať pracovné príležitostí aj mimo územia SR,
 

Viazanie a aranžovanie kvetov


Dátum
konania:

otvárame podľa záujmu

Počet hodín: 164 vyučovacích hodín
Cena: 492,00€ / uvedená cena platí pri min počte 6 účastníkov /
Cieľová skupina: kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v oblasti aranžovania rôznych ozdôb do interiérov, zúčastňovať sa rôznych spoločenských podujatí spojených s výstavkami a predajom doplnkov a ozdôb. Kurz je vhodný aj pre záujemcov so ZPS.
Na objednávku: nie

Typ: Kurz
Požadované vzdelanie: Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia: akreditované osvedčenie
Akreditácia:  MŠ SR

Dni a časy konania: evidovaní nezamestnaní môžu požiadať o preplatenie kurzu cez UPSVaR formou REPAS - evidencia žiadostí na Úrade práce najneskôr 14 dní pred termínom začiatku/* termíny konania upresníme ....
Popis: účastníci kurzu si osvoja teoretické a praktické základy aranžovania kvetov, rôznych ozdôb a bytových doplnkov. Získajú potrebné zručnosti prípravy, spracovania materiálov až po konečné estetické stvárnenie aranžovaných kvetov, ozdôb a bytových doplnkov príprava výrobkov a doplnkov do interiérov s rôznou tematikou
Metódy výučby: prednášky, výklad, demonštrácie, praktické ukážky, samostatná práca s dôrazom na získavanie praktických zručností.
Spôsob ukončenia: Na záver kurzu účastník / účastníčka prezentuje praktickú spôsobilosť pri zhotovení ikebany z prírodného materiálu a viazania kytice zo živých kvetov.
Úspešní absloventi obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou / akreditácia MŠ SR /.
Profil absolventa: absolventi kurzu si osvoja teoretické a praktické základy aranžovania kvetov, rôznych ozdôb a bytových doplnkov,získajú potrebné zručnosti v príprave, spracovania materiálov až po konečné estetické stvárnenie aranžovaných kvetov, ozdôb a bytových doplnkov ( príprava výrobkov a doplnkov do interiérov s rôznou tematikou